Sudjelovanje na 43. Svjetskom Kongresu Vinove loze i Vina (OIV)

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, doktorandice Sara Rossi i Ena Bestulić sudjelovale su na 43. Svjetskom Kongresu Vinove loze i Vina (43rd World Congress of Vine and Wine) u organizaciji OIV-a (International Organisation of Vine and Wine).

Kongres je održan u kongresnom centru Baja Centar u Baja Kaliforniji (Mexico) od 31. listopada do 04. studenog 2022. godine.

Doktorandice su sudjelovale na konferenciji sa sljedećim poster prezentacijama:

„Influence of maceration duration, heat treatment, and barrel aging on mineral composition inTeran wines“, autora Sara Rossi, Ena Bestulić, Karin Kovačević Ganić, Natka Ćurko, Tomislav Plavša, Ana-Marija Jagatić Korenika, Sanja Radeka

„Applying different maceration treatments to increase the antioxidant capacity and vitamin content of Malvazija istarska wines“, autora Ena Bestulić, Sara Rossi, Karin Kovačević Ganić, Natka Ćurko, Tomislav Plavša, Marijan Bubola, Ana Jeromel, Sanja Radeka

Poster Rossi

Poster Bestulić

Close Menu