Nagrada za najbolji poster na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju Agronoma

Na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju Agronoma koji je održan u Vodicama od 19. do 24. lipnja 2022. godine doktorandica Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Sara Rossi mag.ing.agr. ispred grupe autora dobila je nagradu za najbolji poster u sekciji Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo.

NAGRAĐENI POSTER možete pogledati u nastavku.  

Najbolji poster - Simpozij agronoma 2022
Certifikat - najbolji poster Simpozij agronoma
Close Menu