DOBRODOŠLI

Putem naših stranica želimo vas informirati o projektu Hrvatske zaklade za znanost:

„Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“
previous arrow
next arrow
Slider

Dobrodošli,

Putem naših stranica želimo vas informirati o projektu Hrvatske zaklade za znanost:

Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“

Cilj ovog projekta je utvrditi razlike između kvalitativnih svojstava mladih (svježih) i zrelih (odležalih) vina gospodarski najvažnijih hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze  proizvedenih različitim tehnologijama vinifikacije, te utjecaj njihove umjerene konzumacije na psiho-fizičko zdravlje skupina ispitanika uključenih u istraživanje.

Premda je utjecaj umjerene konzumacije vina na ljudsko zdravlje relativno dobro istražen, vrlo slabo je istražen utjecaj primjene pojedinih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva i biološku aktivnost proizvedenih vina, a poglavito nedostaju podaci o vinima proizvedenim od hrvatskih autohtonih sorti.

Glavni cilj projekta VINUM SANUM je istražiti kako različite vinifikacijske tehnologije u proizvodnji vina autohtonih hrvatskih sorti Malvazije istarske, Terana, Pošipa i Plavca malog mogu utjecati na njihovu biološku aktivnost,  odnosno istražiti utjecaj njihove umjerene konzumacije na  psiho – fizičko zdravlje ljudi.

Sudjelovanje na 3. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS (FIB)

Voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka i doktorandica Fumica Orbanić u sklopu HRZZ projekta VINUM SANUM sudjelovale su na 3. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS (FIB) koji se održao u Osijeku, dana 29. kolovoza 2022. Fumica Orbanić predstavila je rezultate istraživanja, usmenom priopćenjem na temu ”Phenolic profile of cold-pressed grape seed oil from Teran red grape variety (Vitis vinifera L.): impact of prefermentative mash cooling, heating, and prolonged macerations”.

Sudjelovanje na kongresu “In Vino Analytica Scientia – IVAS 2022”

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, doktorandice Sara Rossi i Ena Bestulić sudjelovale su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji In Vino Analytica Scientia  – IVAS. Konferencija je održana u organizaciji DLR Rheinpfalz i Weincampus Neustadt u kongresnom centru u Neustadt an der Weinstraße (Njemačka) od 03. do 07. srpnja 2022. godine.

Održana Vinarska radionica – Poreč, 30. 06. 2022.

Dana 30.06.2022. u okviru HRZZ projekta VINUM SANUM u Institutu za poljoprivredu i turizam (nositelj projekta) održana je Vinarska radionica ‘’Uloga vina u ljudskoj prehrani – utjecaj umjerene konzumacije vina autohtonih hrvatskih sorti na zdravlje ljudi’’.

Rezultate istraživanja predstavile su:

dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica projekta, te te suradnice na projektu prof.dr.sc. Štefica Dvornik, doc.dr.sc. Teodora Zaninović Jurjević, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić i doktorandica Fumica Orbanić.

Objavljen rad u časopisu „Foods“

Dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica HRZZ projekta VINUM SANUM, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te Kliničkog bolničkog centra Rijeka, objavila je rad naslova „Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Red and White Wines Produced from Autochthonous Croatian Varieties: Effect of Moderate Consumption on Human Health“  u uglednom znanstvenom časopisu „Foods“ (Q1; IF: 5.561).

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa Foods:

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/12/1804

Sudjelovanje na Simpoziju Agronoma u Vodicama –  57. Hrvatski i 17. Međunarodni simpozij Agronoma,  19.-24. lipanj 2022.

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka te doktorandice Sara Rossi, Ena Bestulić i Fumica Orbanić, sudjelovale su na 57. Hrvatskom i 17. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama.

Sudjelovanje na EuAWE kongresu

 

U sklopu HRZZ projekta “Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani”- VINUM SANUM, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom kongresu u organizaciji Europskog udruženja vinskih ekonomista – EuAWE. Kongres je  održan na Fakultetu UTAD, Universidade Tras-Os-Montes e Alto Douro, u Villi Real, Portugal od 18. do 21. svibnja 2022. godine

U sklopu 28. Vinistre – međunarodne izložbe vina i vinarske opreme dr. sc. Sanja Radeka održala je radionicu na temu ”Odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom alkohola”. Naglasak je bio na umjerenoj konzumaciji vina što je prezentirano kroz rezultate HRZZ projekta ”VINUM SANUM”. Također, uz prezentaciju održana je i vođena degustacija vina koja su bila dio istraživanja.

Hrvatska Zaklada za Znanost na svom Twitter profilu o znanstvenom radu istraživačkog tima VINUM SANUM

 

23.06.2021. u okviru HRZZ projekta VINUM SANUM u Institutu za poljoprivredu i turizam (nositelj projekta) održana je Vinarska radionica s prezentacijom rezultata projekta i vođenom degustacijom vina Malvazije istarske i Terana proizvedenih različitim vinifikacijskim tehnologijama.

ea PU nastavku pogledajte priloge sa Vinarske radionice objavljene na:

Andreapancur.com

www.bookaleta.com
magazin.hrt.hr
Glas Istre

Close Menu