DOBRODOŠLI

Putem naših stranica želimo vas informirati o projektu Hrvatske zaklade za znanost:

„Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“
previous arrow
next arrow
Slider

Dobrodošli,

Putem naših stranica želimo vas informirati o projektu Hrvatske zaklade za znanost:

Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“

Cilj ovog projekta je utvrditi razlike između kvalitativnih svojstava mladih (svježih) i zrelih (odležalih) vina gospodarski najvažnijih hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze  proizvedenih različitim tehnologijama vinifikacije, te utjecaj njihove umjerene konzumacije na psiho-fizičko zdravlje skupina ispitanika uključenih u istraživanje.

Premda je utjecaj umjerene konzumacije vina na ljudsko zdravlje relativno dobro istražen, vrlo slabo je istražen utjecaj primjene pojedinih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva i biološku aktivnost proizvedenih vina, a poglavito nedostaju podaci o vinima proizvedenim od hrvatskih autohtonih sorti.

Glavni cilj projekta VINUM SANUM je istražiti kako različite vinifikacijske tehnologije u proizvodnji vina autohtonih hrvatskih sorti Malvazije istarske, Terana, Pošipa i Plavca malog mogu utjecati na njihovu biološku aktivnost,  odnosno istražiti utjecaj njihove umjerene konzumacije na  psiho – fizičko zdravlje ljudi.

Poziv za sudjelovanje na projektu VINUM SANUM

U tijeku je prijava ispitanika za sudjelovanje na projektu VINUM SANUM s ciljem istraživanja utjecaja umjerene konzumacije vina na psiho-fizičko zdravlje ljudi. Prijaviti se možete do 04.06.2020.

Ovdje preuzimite obrazac za sudjelovanje

 
Close Menu