Održana Završna konferencija HRZZ projekta VINUM SANUM

Dana 19.12.2022. u Domu Obrtnika u Poreču održana je Završna konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Hrvatske Zaklade za Znanost ”Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM”

Rezultate projekta predstavile su:

dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica projekta, sa sljedećim temama:

„Završno predstavljanje – pregled ostvarenih aktivnosti i rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM (IP-01-2018-5049)“; 2018.-2022.

„Bioaktivna svojstva vina autohtonih hrvatskih sorti – utjecaj umjerene konzumacije vina na zdravlje ljudi“

suradnica na projektu:

dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, s temom:

„Percepcija potrošača o zdravstvenim benefitima umjerene konzumacije vina“

i doktorandice na projektu:

Sara Rossi, mag.ing.agr., Ena Bestulić, mag.ing.agr., Fumica Orbanić, mag.ing.agr.,  s temom:

„Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na bioaktivna i senzorna svojstva vina i nusproizvoda vinifikacije sorti Teran i Malvazija istarska: pregled najznačajnijih rezultata u sklopu izrade doktorskih disertacija“

Detaljnije o radionici u prilozima iz medija (HRT, TV Nova – Boje Zemlje, internetski portali: Gente Nostra, Bookaleta, Glas Istre).

Close Menu