Sudjelovanje na Simpoziju Agronoma u Vodicama – 57. Hrvatski i 17. Međunarodni simpozij Agronoma, 19.-24. lipanj 2022.

U sklopu diseminacije rezultata projekta VINUM SANUM, voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka te doktorandice Sara Rossi, Ena Bestulić i Fumica Orbanić, sudjelovale su na 57. Hrvatskom i 17. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama.

Doktorandice Ena Bestulić i Fumica Orbanić sudjelovale su s usmenom prezentacijom čime su predstavile dio istraživanja vezanih uz njihove doktorske disertacije:

Ena Bestulić, Sara Rossi, Tomislav Plavša, Karin Kovačević Ganić, Natka Ćurko, Ana Jeromel, Sanja Radeka – Maceration time effect on the mineral composition of Malvazija istarska (Vitis vinifera L.) wines

Fumica Orbanić, Sara Rossi, Ena Bestulić, Tomislav Plavša, Ana Jeromel, Sanja Radeka – Impact of pre-fermentative mash cooling and heating on anthocyanin concentration and color of Teran wines

Doktorandica Sara Rossi sudjelovala je s poster prezentacijom koja je dobila nagradu za najbolju poster prezentaciju sekcije Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo:

Sara Rossi, Ena Bestulić, Tomislav Plavša, Karin Kovačević Ganić, Natka Ćurko, Ana-Marija Jagatić Korenika, Sanja Radeka – Effect of maceration duration, heat treatment, and barrel aging on water- soluble vitamin content in Teran wines

Simpozij Agronoma 2022 - Prezentacija Ena Bestulić
Simpozij Agronoma 2022 - Prezentacija Fumica Orbanić
Close Menu