Hrvatska zaklada za znanost

Istraživački projekt

Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani

“VINUM SANUM”

  • Ime i prezime voditelja projekta: dr.sc. Sanja Radeka
  • Ime znanstvene organizacije na kojoj će se provoditi projekt: Institut za poljoprivredu i turizam
  • Adresa znanstvene organizacije na kojoj će se provoditi projekt: Karla Huguesa 8, 52440 Poreč
  • Trajanje projekta: 27.12.2018. – 26.12.2022.

Sažetak projekta:

Postoji veliki nedostatak objektivnih spoznaja o utjecaju primjene različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze, te njihove uloge u ljudskoj prehrani. Cilj ovog projekta je utvrditi razlike između kvalitativnih svojstava mladih (svježih) i zrelih (odležalih) vina gospodarski najvažnijih hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze, proizvedenih različitim tehnologijama vinifikacije (kao što su standardna „brza prerada“ bez maceracije masulja, sa dodatkom i bez dodatka enoloških tanina, kratkotrajna, predfermentativna (crio) maceracija, dugotrajna, postfermentativna maceracija masulja i odležavanje vina u drvenim bačvama), te utjecaj njihove umjerene, kontrolirane konzumacije na psiho-fizičko zdravlje skupina ispitanika uključenih u istraživanje. Proizvedena vina biti će podvrgnuta detaljnoj analizi osnovnog fizikalno-kemijskog sastava, sastava hlapljivih aromatskih spojeva, fenolnih spojeva, antioksidacijskog potencijala i nutritivnih svojstava, te će vina biti i senzorno ocjenjena. Posebna pozornost posvetit će se istraživanju spojeva zaslužnih za biološku aktivnost vina i njegovu pozitivnu ulogu u ljudskoj prehrani. Skupine ispitanika uključene u istraživanje biti će podvrgnute kontroliranoj umjerenoj konzumaciji bijelih i crnih vina, proizvedenih specifičnim tehnologijama, u trajanju od 1-3 mjeseca, te će im se redovito kontrolirati zdravstveni parametri (tlak, šećer, kolesterol LDL, HDL, hormoni „sreće“ itd.). Također ispitanici će biti anketirani, prema unaprijed razrađenim anketnim upitnicima, o razini raspoloženja prije i nakon umjerene konzumacije vina.

Ciljevi projekta:

Glavni opći cilj projekta je razjašnjenje utjecaja različitih vinifikacijskih tehnologija primjenjenih u proizvodnji vina od gospodarski važnih hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze (Malvazija istarska, Teran, Pošip i Plavac mali) na kvalitativna svojstva dobivenih vina, te proučavanje uloge umjerene konzumacije vina u ljudskoj prehrani, odnosno utjecaj umjerene konzumacije vina na psiho-fizičko zdravlje ljudi, što će se ostvariti kroz postizanje sljedećih posebnih ciljeva:

Cilj 1. Ispitivanje utjecaja različitih tehnologija proizvodnje na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti, te identifikacija tehnoloških čimbenika i parametara koji dovode do povećanja biološke aktivnosti proizvedenih vina

Cilj 2.  Kemijska i senzorna karakterizacija i diferencijacija vina proizvedenih od hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti primjenom različitih vinifikacijskih tehnologija

Cilj 3.  Ispitivanje utjecaja umjerene konzumacije crnih i bijelih vina na psiho-fizičko zdravlje ispitanika uključenih u istraživanje

Cilj 4.   Objavljivanje i diseminacija rezultata

Close Menu