Sudjelovanje na 3. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS (FIB)

Voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka i doktorandica Fumica Orbanić u sklopu HRZZ projekta VINUM SANUM sudjelovale su na 3. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS (FIB) koji se održao u Osijeku, dana 29. kolovoza 2022. Fumica Orbanić predstavila je rezultate istraživanja, usmenom priopćenjem na temu ”Phenolic profile of cold-pressed grape seed oil from Teran red grape variety (Vitis vinifera L.): impact of prefermentative mash cooling, heating, and prolonged macerations”.

Orbanić - Sažetak FIB
Orbanić - Prezentacija FIB
Close Menu