Obavijest o zaposlenju doktorandice na projektu – VINUM SANUM

Dana 22.srpnja 2020. godine, Ena Bestulić, magistra inženjerka hortikulture izabrana je u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za poljoprivredu i prehranu, na projekt Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U sklopu rada na projektu „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“, od 20. listopada 2020. Godine, Ena Bestulić upisana je na poslijediplomski sveučilišni studiji Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Close Menu