Sudjelovanje na EuAWE kongresu

Dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom kongresu u organizaciji Europskog udruženja vinskih ekonomista – EuAWE koji je integralni dio OIV-a (Svjetske organizacije za lozu i vino). Kongres je  održan na Fakultetu UTAD, Universidade Tras-Os-Montes e Alto Douro, u Villi Real, Portugal od 18. do 21. svibnja 2022. godine.

U sklopu grupe “Perceptions” dana 20. svibnja prezentiran je rad naslova “Perceptions of positive effects of Malvazija istarska moderate wine consumption on human health and psychological functioning – A preliminary study”, autorica Anite Silvane Ilak Peršurić, Sare Rossi, Ene Bestulić i Sanje Radeka.

Prezentirani su podaci o navikama konzumacije vina i stavovima ispitanika, sudionika istraživanja utjecaja umjerene konzumacije vina na ljudsko zdravlje. Naglašena je pozitivna percepcija vina kao dijela zdravog životnog stila, te mogućeg korištenja rezultata istraživanja u budućim zakonodavnim aktima vezanim uz vinsku etiketu i označavanje potencijalno pozitivnih i negativnih zdravstvenih učinaka vina. 

Tijekom prezentacije održana je i degustacija vina Malvazije istarske proizvedene u sklopu vinarskih tehnoloških pokusa korištene tijekom istraživanja utjecaja umjerene konzumacije vina na ljudsko zdravlje.

Close Menu