Obavijest o zaposlenju poslijedoktoranda na projektu VINUM SANUM

Dana 07.04.2021. godine, dr.sc. Ivana Horvat, primljena je u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za poljoprivredu i prehranu, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“.

Close Menu