Objavljen rad u časopisu „Foods“

Dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica HRZZ projekta VINUM SANUM, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te Kliničkog bolničkog centra Rijeka, objavila je rad u uglednom znanstvenom časopisu „Foods“ (Q1; IF: 5.561).

Sanja Radeka, Sara Rossi, Ena Bestulić, Irena Budić-Leto, Karin Kovačević Ganić, Ivana Horvat, Igor Lukić, Fumica Orbanić , Teodora Zaninović Jurjević, Štefica Dvornik

Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Red and White Wines Produced from Autochthonous Croatian Varieties: Effect of Moderate Consumption on Human Health

Foods 2022, 11(12), 1804; https://doi.org/10.3390/foods11121804

Rad je u cijelosti dostupan na mrežnim stranicama časopisa Foods:

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/12/1804

Close Menu